Sunday, February 12, 2012

คำสรรพนาม

คำสรรพนาม

คนสุรินทร์ ที่พูดภาษาเขมรสุรินทร์ จริงๆแล้ว มักมีคำสรรพนามที่บ่งบอกถึงระดับวัย ของบุคคล จะรู้ได้ทันที ว่าเป็นการพูดภาษาเขมรสุรินทร์ กับคนในวัยไหน เช่นในวัยเดียวกัน หรือ ในวัยที่แตกต่างกัน ถ้าคนที่พูดภาษาเขมรสุรินทร์ ที่ใช้คำสรรพนามได้ ไม่ค่อยหลากหลาย แสดงว่า คนนั้นเพิ่งจะหัดพูดภาษาเขมรสุรินทร์

คำสรรพนามในภาษาเขมรสุรินทร์ มีดังต่อไปนี้

สรรพนามแทนตัวเอง
 ผม,กระผม  = ขะหมาด
 หนู             = เนียง
 กู               = อัย หรือ อันย 
ฉัน,ข้าพเจ้า      = ขะ-ยฺงม
พี่               = บอง 

สรรพนามบุคคลที่ 2

คุณ  = เก็อด
ท่าน = หลูก
มึง(ผู้ชาย)   = อาแอง
มึง(ผู้หญิง)   = ฮอง-แอง

สรรพนามบุคคลที่ 3 

มัน  = เวีย
ท่าน = หลูก
คุณ  = เก็อด

เช่น

ขะหมาด  เนอว จัง หวัด สะเร็น
(กระผมอยู่จังหวัดสุรินทร์)

เนียง  เนอว จัง หวัด สะเร็น
(หนูอยู่จังหวัดสุรินทร์) 

อันย์  เนอว จัง หวัด สะเร็น
(กูอยู่จังหวัดสุรินทร์)
เก็อด เนอว แอ นา
(คุณอยู่ที่ไหน) 

ลองใช้สรรพนามที่ใช้พูดในภาษาเขมรสุรินทร์ ไปพูดกับเพื่อนดูนะครับ

No comments:

Post a Comment