Sunday, February 12, 2012

หมวดภาษาวัยรุ่น

หมวดภาษาวัยรุ่น
วัยรุ่นในจังหวัดสุรินทร์บางครั้งก็มีภาษาวัยรุ่นที่ใช้พูดกันเฉพาะกลุ่ม แต่ความยั่งยืนของภาษาขึ้นอยู่กับยุคสมัย
บางครั้งคำบางคำเวลาพูดกับผู้ใหญ่ที่พูดภาษาเขมร ก็ทำให้ผู้ใหญ่งงได้เหมือนกัน
เรามาเรียนรู้ภาษาวัยรุ่นที่วัยรุ่นที่พูดภาษาเขมรในจังหวัดสุรินทร์เขาใช้พูดกัน   ภาษาวัยรุ่นบางคำอาจเลิกใช้ไปแล้วบ้าง ซึ่งมีดังนี้

เซราะกราว      แปลว่า บ้านนอก ถ้าเป็นภาษาส่วยจะเรียกว่า เซาะกราว  แตกต่างกันตรงคำว่า เซราะ กับเซาะ
คำที่ตรงข้ามกับเซราะกราว ส่วนมากแล้วไม่ค่อยพูดกัน จะเรียกว่า กนอง มืง คือ ในเมืองนั่นเอง
ตะ-หนอด        หมายถึง ไม่มีประโยชน์ มาจากต้นตาลตัวผู้ที่มี เกษร หรือ หำ ซึ่งใช้ทำอะไรไม่ได้ มักใช้กับหนุ่มที่จีบสาวไม่ได้เรื่อง
มีย        หมายถึง  เด็ก(ผู้หญิง)ในสังกัด
กะรืง     หมายถึง เด็ก(ผู้หญิง) ออกแนวเดียวกันกับ สก๊อย
ซำรำ    หมายถึง ไร้ประโยชน์ ประมาณขยะมูลฝอย
ไอย่ะ    เป็นคำอุทาน
อัย เฮย  อัย แปลว่า กูหนอกู
อัย ทา เฮย  แปลว่า  กูว่าแลว
เทอ รัว     หมายถึง ทำมั่วๆไป ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า
สะ เดอย  หมายถึง  อะไร
สะ เดอย เจาะ หมายถึง อะไรอย่างนั้น
ละ ออ หมายถึง สวย เช่น เนียงละออ หมายถึง น้องคนสวย

คำวัยรุ่นตามเทรนด์ ยุคใหม่

แก่ ใจดี สปอร์ท กทม.  - - จ๊ะ - เจิ๊ดเจีย - สะปอด - มืงกอก (คนสุรินทร์เรียก กรุงเทพ ว่า มืง-กอก)

 

No comments:

Post a Comment