Sunday, February 12, 2012

หมวดร่างกาย

หมวดร่างกาย

ภาษาเขมรสุรินทร์ มีคำที่ใช้เรียกส่วนต่างของร่างกาย หรือ อวัยวะของร่างกาย เช่นเดียวกับภาษาไทย แต่ที่จะนำเสนอในตอนนี้ก็จะเป็นส่วนต่างๆของร่างกาย เอาแบบมองเห็นกันง่ายๆก่อน เอาไว้เรียก ถูก เวลาจะพูด ภาษาเขมร เริ่มจากส่วนบนไล่ ลงไปจนถึงเท้าเลย นะ

เส้นผม  -  เซาะ
หัว       - กบาล
ตา       - พะ-เนก
คิ้ว       - ตะ-ยอก-พะ-เนก
จมูก     - จะ-เมาะ
ปาก     - เมือด
หู         - ตะ-จีก
ฟัน      - ทะ - มีง
ขนตา   - มะ - เมียะ - พะ -เนก
คอ -  กอ
ท้อง - ปัวะ
แขน - ได
มือ - ได
ขา - จืง

นิ้วมือ - อัน-เรียม-ได
นิ้วเท้า -อัน - เรียม - จืง

 

No comments:

Post a Comment