Sunday, February 12, 2012

ต้นไม้

หมวดต้นไม้  ภาษาเขมร เรียกต้นไม้ว่า เดอม - เชอ น่าจะเป็นตัว ฌ-เฌอ นั้นแหละ
ต้นไม้มีหลายชนิด บางชนิดก็ไม่มีชื่อเป็นภาษาเขมร
มาดูกันสิว่ามีต้นอะไรบ้าง ที่เราจะเรียนรู้กันในตอนนี้ แล้วจะทยอย เพิ่มเข้ามาเรื่อย
เอาหล่ะ เรามาเริ่มต้นที่ต้นไม้รอบๆบ้านกันก่อนเลยดีว่า

ต้นไม้รอบๆบ้านเรา

 

เดอม-เจก (ต้นกล้วย)

  เดอม-สะ-วาย (ต้นมะม่วง)

 เดอม-โดง (ต้นมะพร้าว)

 เดอม-ขะ-เินิร (ต้นขนุน)

 เดอม-กัน-โตจ (ต้นมะยม)

  เดอม-อัน-เปาร์ (ต้นอ้อย)No comments:

Post a Comment