Sunday, February 12, 2012

คำตอบรับ

คำตอบรับ

ผู้ชายแบบสุภาพ
ครับ   - บาด

ผู้หญิงแบบสุภาพ
จา   - ค่ะ

อือ หรือ เออ ก็ได้จะใช้ในระหว่างหมู่เพื่อน หรือคนวัยเดียวกัน

No comments:

Post a Comment