Sunday, February 12, 2012

หมวดสัตว์

หมวดสัตว์

สัตว์ ในภาษาเขมรก็เรียก สัตว์ เช่นเดียวกับภาษาไทย ตอนนี้เราจะมารู้จักว่า สัตว์แต่ละชนิดนั้น ในภาษาเขมร หรือภาษาเขมร สุรินทร์ จะเรียกว่าอย่างไร เวลาเรียก จะได้เรียกถูก และเวลา ถูกเขาแอบด่า ก็จะได้รู้ว่า เขาด่าอะไร 555 แต่อย่าเอาไปด่ากันซะหล่ะ เพราะว่า คำด่าโดยส่วนใหญ่ แล้วมักจะใช้เปรียบเทียบกับสัตว์ ว่าอย่างนั้น บางท้องถิ่นลักษณะการเรียกชื่อสัตว์ ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปบ้างตามสำเนียง ซึ่งภาษาเขมรสุรินทร์นั้นจะไม่มีการจารึก หรือเขียนไว้ คำก็อาจจะเลื่อนไหลไปได้บ้าง แต่ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของภาษาเขมรสุรินทร์ สัตว์ที่ไม่มีในประเทศไทยเราก็จะเรียกไปตามชื่อสากลของสัตว์นั้นๆ เช่น ยีราฟ ภาษาเขมรก็เรียกว่า ยีราฟ เหมือนเดิม ฮิปโป ก็เรียก ฮิปโป  จะเหมือนกันกับที่คนไทยเรียกสัตว์ที่มาจากต่างประเทศ เช่นกัน

เอาเป็นว่าเรามา รู้จักชื่อสัตว์เป็นภาษาเขมร กันเลยละกัน เอาเฉพาะสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวก่อนเลย

        จรูก ( หมู )

   จะ - แก ( หมา )

 เมือน ( ไก่ )

 โกนเมือน ( ลูกไก่ ) ปวงเมือน (ไข่ไก่)

เตีย (เป็ด)

กะ - ปา (เป็ดเทศ)

มีว ( แมว ) โกนมีว (ลูกแมว)

กระ - แบ็ย (ควาย)

 โกน - แงก ( ลูกควาย หรือ ลูกแหง่)

โก (วัว)


แซะ ( ม้า )

 ตูม - แร็ย ( ช้าง )
ช้าง เรียก  ตำ แร็ย
ม้า  เรียก  แซะ
วัว  เรียก  โก
ควาย  เรียก  กระ  แบ็ย
นก  เรียก  โกนจาบ
เป็ด
ไก่
แมลง
แมลงวัน
ผึ้ง

No comments:

Post a Comment