Sunday, February 12, 2012

หมวดสัตว์

หมวดสัตว์

สัตว์ ในภาษาเขมรก็เรียก สัตว์ เช่นเดียวกับภาษาไทย ตอนนี้เราจะมารู้จักว่า สัตว์แต่ละชนิดนั้น ในภาษาเขมร หรือภาษาเขมร สุรินทร์ จะเรียกว่าอย่างไร เวลาเรียก จะได้เรียกถูก และเวลา ถูกเขาแอบด่า ก็จะได้รู้ว่า เขาด่าอะไร 555 แต่อย่าเอาไปด่ากันซะหล่ะ เพราะว่า คำด่าโดยส่วนใหญ่ แล้วมักจะใช้เปรียบเทียบกับสัตว์ ว่าอย่างนั้น

เอาเป็นว่าเรามา รู้จักชื่อสัตว์เป็นภาษาเขมร กันเลยละกัน เอาเฉพาะสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวก่อนเลย

        จรูก ( หมู )

   จะ - แก ( หมา )

 เมือน ( ไก่ )

 โกนเมือน ( ลูกไก่ ) ปวงเมือน (ไข่ไก่)

เตีย (เป็ด)

กะ - ปา (เป็ดเทศ)

มีว ( แมว ) โกนมีว (ลูกแมว)

กระ - แบ็ย (ควาย)

 โกน - แงก ( ลูกควาย หรือ ลูกแหง่)

โก (วัว)


แซะ ( ม้า )

 ตูม - แร็ย ( ช้าง )
ช้าง เรียก  ตำ แร็ย
ม้า  เรียก  แซะ
วัว  เรียก  โก
ควาย  เรียก  กระ  แบ็ย
นก  เรียก  โกนจาบ
เป็ด
ไก่
แมลง
แมลงวัน
ผึ้ง

No comments:

Post a Comment