Sunday, February 12, 2012

คำสนทนาทั่วไป

คำสนทนาทั่วไป
ในหัวข้อนี้จะพูดถึงการสนทนาทั่วๆไป ตั้งแต่เวลาเราตื่นเช้าขึ้นมา จนกว่าจะเข้านอน ว่าอย่างนั้นนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสัปเพเหระ คำสนทนาโดยทั่วไปในภาษาเขมรสุรินทร์ ก็จะเป็นเรื่องราวความเป็นอยู่ การทำงาน ชีวิตครอบครัว ก็จะคล้ายคลึงกับคำสนทนาภาษาไทย แตกต่างบางคำ ถ้าคำใดเป็นคำที่ไม่มีในภาษาเขมรสุรินทร์ เราก็มักจะใช้คำทับศัพท์หรือใช้คำภาษาไทย บางคำที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าคำไทยไม่แปลหรือใช้ทับศัพท์  คำในภาษาเขมรสุรินทร์ก็ใช้เป็นคำทับศัพท์เช่นเดียวกัน เพราะถ้าแปลแล้วอาจจะให้ความหมายที่เปลี่ยนไป หรืออาจจะทำให้ไม่เข้าใจได้ นี่เป็นตัวอย่างคำสนทนาทั่วไป ที่พอจะคิดได้ในตอนนี้ ถ้ามีคำไหนสงสัยอยากให้เพิ่มเติมก็คอมเม้นท์เข้ามาได้ครับ จะทยอยเพิ่มให้

คำสนทนาทั่วไป(ภาษาไทย)
คำสนทนาทั่วไป(ภาษาเขมร)
การอ่าน
ตื่นนอนแล้วยัง?กรอกเฮยระโอยกะ-หรอก-เฮย-ระ-โอย
ล้างหน้าหรือยัง?ตวนเฮยระโอยตวน-เฮย-ระ-โอย
แปรงฟันแล้วหรือยัง?เดาะทะมีงเฮยระโอยเดาะ-ทะ-มีง-เฮย-ระ-โอย
ถ่ายอุจจาระแล้วหรือยัง?จุ๊เฮยระโอยจุ๊-เฮย-ระ-โอย
ปวดปัสสาวะไหม?ชือโนมแอง?ชือ-โนม-แอง
ยาสีฟันหมดถะนำเดาะถะมีงหมอดฺถะ-นำ-เดาะ-ถะ-มีง-หมอดฺ
ถ่ายไม่ออกจุ๊มันแจงจุ๊-มัน-แจง
กินข้าวแล้วยังโฮบบายเฮยระโอยโฮบ-บาย-เฮย-ระ-โอย
ได้อะไรกับข้าวบานโอยมะโฮบบาน-โอย-มะ-โฮบ
กินข้าวกับปลาโฮบบายนองแตร็ยโฮบ-บาย-นอง-แตร็ย
ดื่มน้ำไหมเพอะตึระโอยเพอะ-ตึ-ระ-โอย
วันนี้ไปทำงานไหมไงแนะเตอวเทอกาแองไง-แนะ-เตอว-เทอ-กา-แอง
ทำงานอะไรเทอกาโอยเทอ-กา-โอย
ให้ไปส่งไหม?ออยจูนแองออย-จูน-แอง
กินข้าวด้วยกันไหม?โฮบบายโรมคะเนียแองโฮบ-บาย-โรม-คะ-เนีย-แอง
แต่งงานแล้วยัง?แซนเฮยระโอยแซน-เฮย-ระ-โอย
เย็นนี้ไปไหน?ละเงียดนิเตอวนาละ-เงียด-นิ-เตอว-นา
ทานข้าวเที่ยงที่ไหนโฮบบายทะงัยนัดยนาโฮบ-บาย-ทะงัย-นัดยฺ-นา
น้องสาวเที่ยวให้สนุกนะเนียงเทวออยสรูนเนอเนียง-เทว-ออย-สรูน-เนอ

8 comments:

 1. น้องสาวเที่ยวให้สนุกนะ

  ReplyDelete
  Replies
  1. เนียง-เทว-ออย-สรูน-เนอ
   น้องสาว-เที่ยว-ให้-สนุก-นะ

   Delete
 2. พรือเซาะขะแมซาขโยมโจย แปลว่าอะไรคะ ใครรู้บอกหน่อย

  ReplyDelete
 3. หมี่กันแตรด แปลว่ารัยค่ะ

  ReplyDelete
 4. ขอขอบคุณครับ

  ReplyDelete